Najlepsi wśród najlepszych

16.05.2015 r.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korzennej może poszczycić się długą listą laureatów i finalistów różnorodnych konkursów o zasięgu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim.

W bieżącym roku szkolnym do ich grona dołączyła uczennica klasy trzeciej – Jadwiga Szlag, która została laureatką Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów. Jest to wielkie wyróżnienie na skalę całego województwa. Jadzia w ciągu kilku miesięcy pracy zapoznała się z lekturami konkursowymi, motywami literackimi w nich występującymi oraz interpretacjami tych tekstów kultury. Przez gąszcz literatury szczęśliwie przeprowadziła ją jej opiekunka naukowa – mgr Lidia Kmak-Wiktorowska. Uczennica wykazała się w pracy uporem, determinacją oraz sumiennością, ale wszystkie jej wysiłki i starania podyktowane były wielką pasją związaną z naukami humanistycznymi. Zamiłowanie Jadzi do języka polskiego i historii znajduje odzwierciedlenie w jej osiągnięciach. Wubiegłym roku szkolnym uzyskała tytuł laureatki Małopolskiego Konkursu zHistorii, aponadto wczasie trzyletniej nauki wkorzeńskim gimnazjum czterokrotnie została laureatką konkursów tematycznych zzakresu historii.

Lidia KMAK-WIKTOROWSKA