Stypendyści Szkoły Podstawowej

18.03.2013 r.

Przedstawiamy listę stypendystów ze Szkoły Podstawowej w roku 2015/2016.~~

Emilia BARTUSIAK


Klasa: Va

Średnia ocen: 5,36

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 reprezentowała szkołę w konkursie historycznym w Łużnej,  zorganizowanym  w ramach przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości.Na etapie szkolnym, brała udział w konkursach:  w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,  Małopolskim Konkursie Humanistycznym, Konkursie plastyczno-historycznym  pt. „Jak Mieszko I chrzest przyjmował?” konkursie literackim „Polubić czytanie” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu. Należy do szkolnego chóru „Cantamus” i wraz z nim zajęła II miejsce w Małopolskim konkursie Piosenki Patriotycznej „Żołnierskie mormorando” oraz II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Chórów i Zespołów Wokalnych.

Ulubionymi przedmiotami szkolnymi Emilii są: matematyka, historia, język polski, wychowanie fizyczne.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, malować, rzeźbić w drewnie.

Gabriela KAWKA


Klasa: VIb

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała  tytuł finalistki  w konkursie historycznym „Nasz bohater – Tadeusz Kościuszko”. Na etapie szkolnym brała  udział w konkursach historycznych: „Wybitni władcy Polski – Piastowie”, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Należy do Szkolnego Koła Caritas – chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły. Brała  udział w zawodach sportowych, razem z drużyną dziewczyn zdobyła II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowych  - piłka nożna dziewcząt.

Julia KLIMEK


Klasa: VIb

Średnia ocen: 4,81

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała   tytuł finalistki  w konkursie historycznym „Nasz bohater – Tadeusz Kościuszko”. Na etapie szkolnym brała  udział w konkursach historycznych: „Wybitni władcy Polski – Piastowie”, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Kacper ŁUKASIK


Klasa: VIb

Średnia ocen: 5,27

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uzyskał  tytuł finalisty w konkursie historycznym „Nasz bohater – Tadeusz Kościuszko”. Na etapie rejonowym  brał udział w konkursie  historycznych: „Wybitni władcy Polski – Piastowie” a na etapie szkolnym w konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, w Małopolskim Konkursie Humanistycznym, w Małopolskim Konkursie Matematycznym. Brał udział w  Gminnym Konkursie Ekologicznym  „ Ochrona środowiska na wsi”. W Samorządzie Uczniowskim pełnił funkcje sekretarza.

Magda MARTUSZEWSKA


Klasa: VIa

Średnia ocen: 5,54

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 pełniła funkcję  zastępcy przewodniczącej Samorządu Szkolnego.

Uzyskała  wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” oraz Konkursie plastycznym „Mali odkrywcy”,  związanym z twórczością Pawła Wakuły. Brała udział w  Gminnym Konkursie Ekologicznym  „ Ochrona środowiska na wsi” oraz  w XIII Międzyszkolnym Przeglądzie Literackim w Miłkowej. Należy do Szkolnego Koła Caritas – chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły.Brała czynny udział w projekcie „Trzymaj formę” realizowanym na terenie szkoły  przez klasy V-VI. Magda  jest uczennicą Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej – klasa gitary. Należy do szkolnego chóru „Cantamus” i wraz z nim zajęła II miejsce w Małopolskim konkursie Piosenki Patriotycznej „Żołnierskie mormorando” oraz II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Chórów i Zespołów Wokalnych. Do ulubionych przedmiotów Magdy  należą: matematyka, muzyka, plastyka.

Magdalena PAJOR


Klasa: VIa

Średnia ocen: 5,27

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyła  w konkursie tanecznym w ramach Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego - X Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rytmicznych w Dobczycach. Uczęszcza do Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej,  gdzie rozwija swoją pasję  w klasie skrzypiec.

Szczególnie interesuje się muzyką.

Marcin ORACZ


Klasa: VIb

Średnia ocen: 5,18

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uzyskał tytuł finalisty w Małopolskim Konkursie Matematycznym  oraz konkursie historycznym „Nasz bohater – Tadeusz Kościuszko". Uczestniczył w Gminnym Konkursie Ekologicznym „Ochrona środowiska na wsi”. Wraz z drużyną zdobył III miejsce w Powiatowych Zawodach w Mini Piłce Ręcznej. Na etapie szkolnym brał udział w konkursach historycznych: „Wybitni władcy Polski – Piastowie”, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Mateusz BERNACKI


Klasa: IVa

Średnia ocen: 5,36

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uzyskał  wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Mali odkrywcy”,  związanym z twórczością Pawła Wakuły. Brał udział w konkursach na etapie szkolnym:  Konkursie ortograficznym oraz Konkursie  plastyczno - historycznym  pt. ”Jak Mieszko I chrzest przyjmował?”

Michał BAJERSKI


Klasa: VIb

Średnia ocen: 5,36

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uzyskał tytuł finalisty w konkursie historycznym „Nasz bohater  – Tadeusz Kościuszko”. Wraz z drużyną zdobył III miejsce w Powiatowych Zawodach w Mini Piłce Ręcznej. Na etapie szkolnym brał udział w konkursie  historycznych: „Wybitni władcy Polski – Piastowie”  a na etapie szkolnym i gminnym w konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Nikodem KUSIAK


Klasa: Vb

Średnia ocen: 5,45

Zachowanie: wzorowe

Nikodem w  roku szkolnym 2015/2016 uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Brał udział w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego. Wraz z drużyną zdobył III miejsce w Powiatowych Zawodach w Mini Piłce Ręcznej. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły. Należy do Szkolnego Koła Caritas. Nikodem szczególnie interesuje się sportem a w szczególności piłką nożną.

Sebastian WOJTAROWICZ


Klasa: VIb

Zachowanie: bardzo dobre

W roku szkolnym 2015/2016 uczeń klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej. Zachowanie: bardzo dobre.

Uzyskał tytuł finalisty w konkursie historycznym „Nasz bohater – Tadeusz Kościuszko”. Uczestniczył w zawodach sportowych  Szkół im. Jana Pawła II.

Dominika SZCZERBA


Klasa: VIa

Średnia ocen: 5,54

Zachowanie: wzorowe

Dominika w roku szkolnym 2015/2016 pełniła  funkcję  przewodniczącej Samorządu Szkolnego. Jest laureatką oraz zdobywczynią III miejsca w Konkursie Historycznym „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”, organizowanego przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Zdobyła III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym na najładniejszą kartkę wielkanocną.

Należy do szkolnego chóru „Cantamus” i wraz z nim zajęła II miejsce w Małopolskim konkursie Piosenki Patriotycznej „Żołnierskie mormorando” oraz II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Chórów i Zespołów Wokalnych. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły. Należy do Szkolnego Koła Caritas. Brała czynny udział w projekcie „Trzymaj formę” realizowanym na terenie szkoły, przez klasy V-VI.

Dominika jest uczennicą Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej – klasa fortepianu. Szczególnie interesuje się muzyką, plastyką i historią. Chętnie uprawia sport (piłka nożna), razem z drużyną dziewczyn zdobyła II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowych na „Orliku”  - piłka nożna dziewcząt.

Weronika MIKA


Klasa: IVa

Średnia ocen: 5,45

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyła w konkursach szkolnych i gminnych min. recytatorskim, ortograficznym. Brała udział w między powiatowym  konkursie wiedzy historycznej „Kto ty jesteś, od legendy do tożsamości narodowej” organizowanym w Łużnej.

Należy do szkolnego chóru „Cantamus” i wraz z nim zajęła II miejsce w Małopolskim konkursie Piosenki Patriotycznej „Żołnierskie mormorando” oraz II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Chórów i Zespołów Wokalnych.

Wiktoria ROSIEK


Klasa: VIb

Średnia ocen: 4,9

Zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2015/2016 uzyskała  tytuł finalistki  w Konkursie Historycznym „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”, organizowanym  przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Na etapie szkolnym, brała udział w konkursach:  Małopolskim Konkursie Humanistycznym, konkursie „Polubić czytanie”, konkursie „Mali odkrywcy”. Reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Pracowała w Samorządzie Uczniowskim.

Bernadeta Oleksy