,,Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu‘’

20.01.2017 r.

 

                 W dniu 17.01.2017r., jak co roku w naszej szkole, obchodziliśmy Dzień Seniora.
Oprócz Seniorów, uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:
Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna, Wiesław Kracoń – Przewodniczący Rady Gminy, Ksiądz Proboszcz – Tadeusz Sajdak, Sołtysi wsi Korzenna i Niecew: Bartłomiej Stawiarski
i Andrzej Szeliga,  Marek Janisz – Przewodniczący Rady Rodziców, Krzysztof Ogorzałek
– Dyrektor Centrum Kultury, Agnieszka Semla – Dyrektor Przedszkola, Alfred Duda
– Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia, oraz Dyrekcja Zespołu Szkół: Dariusz Brończyk, Zofia Nika i Monika Zielińska.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji Seniorów w kościele parafialnym. Po Mszy wszyscy udali się na salę gimnastyczną szkoły.
Wszystkich przybyłych przywitali i złożyli życzenia z tej okazji:  Dyrektor  Zespołu Szkół  Dariusz Brończyk, Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia- Alfred Duda oraz Dyrektor Przedszkola -  Agnieszka Semla.  Serdeczne słowa skierował także do Seniorów Wójt
–  Leszek Skowron, życząc  przede wszystkim wielu lat życia wypełnionego miłością najbliższych. 

Na szkolnej scenie przed Dostojnymi Gośćmi najpierw  wystąpiły dzieci z Przedszkola
w specjalnie przygotowanym układzie tanecznym do muzyki, poprzez który pragnęły podziękować wszystkim Babciom i Dziadkom za ich wielkie serce. Po nich, dla Dziadków recytowały i śpiewały dzieci z Oddziału Przedszkolnego. Uczennice  klasy II b szkoły podstawowej przedstawiły układ choreograficzny „Taniec  Snieżynek”.

Uroczystość uatrakcyjnił występ Chóru ze Szkoły Muzycznej.
Wspólnie spędzany  czas umilały ciepłe danie oraz wypieki przygotowane przez
Rodziców uczniów.
Wnukowie i uczniowie naszej szkoły przekazali na ręce uczestników spotkania słodkie upominki.
Mamy nadzieję, że spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i pozostawi w pamięci gości radosne wspomnienie.

Organizatorzy i Dyrekcje Szkoły Muzycznej I Stopnia i Przedszkola kierują szczególne słowa podziękowania, za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości: Wójtowi - Panu Leszkowi Skowronowi, Dyrektorowi  Centrum Kultury -  Panu Krzysztofowi Ogorzałkowi, Przewodniczącym Rad Rodziców Zespołu Szkół i Przedszkola. 

 

 

Bernadeta Oleksy