"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"- spotkanie z Policjantem

18.03.2013 r.

 26 stycznia 2017 roku, w naszej szkole,  odbyło się spotkanie rodziców  i pracowników szkoły z Policjantem, który  omówił  podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjant zachęcił zebranych do odpowiedzialnego uczestnictwa i bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, do stosowania przepisów ruchu drogowego, świadomego identyfikowania oraz unikania zagrożeń wynikających z ruchu drogowego, przejmowania odpowiedzialności oraz wpływania na bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznawania miejsc zagrażających bezpieczeństwu i  bezpiecznego zachowania. Policjant zwrócił uwagę  na konieczność przewożenia  dzieci w zapiętych pasach oraz prawidłowe parkowania w miejscach tylko do tego wyznaczonych.

 Przekazał także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Bernadeta Oleksy