Góra Grosza 2016

18.03.2013 r.

 

To już siedemnasta edycja Góry Grosza, akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów,
które pozwolą im spokojnie dorastać. Akcja Góra Grosza organizowana była w szkołach
i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku.

My również udzieliliśmy wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Samorządy Uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum zorganizowały i przeprowadziły akcję w naszej szkole. W wyniku tej współpracy zebraliśmy w sumie 2597,76 zł. Największą kwotę zebrała klasa Ob z Oddziału Przedszkolnego – 111,01zł i klasa
3C gimnazjum – 524,48zł.        
    
Cała kwota została przekazana Towarzystwu Nasz Dom.

Anna Stawiarska, Agnieszka Kasina