Ubezpieczenia na rok szkolny 2016/2017

18.03.2013 r.

Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków) jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową  rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice. To oni lub osoba przez nich upoważniona podpisują polisę. Oznacza to, że jeśli rodzice podejmą taką decyzję, mogą upoważnić dyrektora szkoły, aby działał w ich imieniu.

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Korzennej rekomenduje Towarzystwo Ubezpieczeń GOTHAER. Przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się z ofertą tego Towarzystwa.~~

Poniżej przedstawiamy wszystkie dokumenty przekazane przez firmę GOTHAER. Klikając w ikonę po prawej stronie możemy odczytać stosowny dokument lub zapisać go u siebie na dysku (jak zareaguje przeglądarka zależy od jej ustawień).

Aby ubezpieczyć dziecko w ramach ubezpieczenia w naszej szkole przyjęto następujące ustalenia:

  1. Rodzic (przedstawiciel ubezpieczonego) powinien zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego.
  2. Wpłacić ustaloną kwoty w terminie do 30 września 2016 r.:
    • 35 zł za ubezpieczenie pierwszego dziecka uczęszczającego do Zespołu Szkół w Korzennej,
    • 17,50 zł za ubezpieczenie każdego kolejnego dziecka uczęszczającego do Zespołu Szkół w Korzennej.
Określenie dokumentuPobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia
Deklaracja zgłoszenie szkody
Oświadczenie do zgłoszenia szkody
Oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego (indywidualne)
Oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego (grupowe)

Przewodniczący Rady Rodziców