Projekt Czyste Powietrze-Czysta Sprawa - klasy piąte

18.03.2013 r.

Po raz kolejny w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach  Projektu pn. „ Czyste powietrze– czysta sprawa”, który ma na celu przeprowadzenie  cyklu działań promujących edukację ekologiczną wśród grupy dzieci, młodzieży oraz studentów, mieszkańców Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. W zajęciach prowadzonych przez wolontariuszki Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" uczestniczyli tym razem uczniowie klas piątych. Edukacja ekologiczna miała  na celu zwiększenie świadomości dzieci odnośnie ochrony powietrza, ograniczenia niskiej emisji, wpływu stanu powietrza na zdrowie, a także wpływu każdego człowieka na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Powietrze jest bowiem  elementem środowiska, które nie zna granic, a jest niezbędne do życia wszystkich ludzi. Ochrona jakości powietrza jest bardzo istotna dla zdrowia i komfortu obecnych
i przyszłych pokoleń. Uczniowie poprzez pogadankę ekologiczną, pracę w grupach-Quiz grupowy: pytania i odpowiedzi; plan mobilności, krzyżówki i łamigłówki dowiedzieli się wielu informacji nt. wpływu stanu powietrza na nasze zdrowie. Na zakończenie zajęć  otrzymały dyplomy uczestnictwa w projekcie, komiksy oraz przypinki.

 

Bernadeta Oleksy