,,Trzymaj formę” w szkole podstawowej

18.03.2013 r.

Jak co roku, uczniowie klas V-VI  szkoły podstawowej  przystąpili do realizacji zadań
w ramach Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę”. Główne cele tego projektu to promocja zdrowego stylu życia, trwała zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie zainteresowania dzieci  i młodzieży aktywnością podczas każdego dnia.
Uczniowie w czasie zajęć zapoznali  się z następującymi treściami programowymi:
Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta:
-
piramida zdrowia
- rozkład posiłków w ciągu dnia i  dobowe zapotrzebowanie na energię,
- rola podstawowych składników odżywczych,
- zasady zdrowego żywienia,
- zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem.
Aktywność fizyczna:
-
znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia – pożądana aktywność fizyczna dla dzieci
Wybrane elementy edukacji konsumenckiej:
-
prawa konsumenta,
- znakowanie produktów żywnościowych wartością odżywczą.

Na początku roku szkolnego, na szkolnym korytarzu zrobiliśmy gazetkę ,,Trzymaj formę”, promującą zdrowy tryb życia. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach tematycznych oraz mieli możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy z dostępnych im źródeł (broszury informacyjne, plakaty, poradniki, Internet) i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami z innymi,  wykonując prace plastyczne o tematyce zdrowotnej. Podobnie, jak w poprzednich latach, na lekcjach przyrody, zajęć technicznych, godzinach wychowawczych, uczniowie pogłębili wiedzę o zasadach zdrowego żywienia, o znaczeniu witamin w codziennej diecie. Opracowali przykładowe jadłospisy, liczyli kalorie w ciągu doby z najczęściej spożywanych produktów. Na zajęciach technicznych przygotowali zdrowe kanapki. Odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną Panią Wioletą Biskup. Słuchając jej wypowiedzi, uczniowie  mieli możliwość zapoznania się z zasadami piramidy zdrowego żywienia i codziennego spożywania określonych produktów. Pielęgniarka podkreślała jak ważne jest ograniczenie słodyczy a w zamian jedzenie produktów zdrowych. Ponadto zachęcała wszystkich uczniów do codziennego spożywania warzyw i owoców a także zwracała uwagę na  koniecznoś picia wody najlepiej niegazowanej.
Także na spotkaniu z pielęgniarką szkolną, każdy uczeń z klasy VI został zważony i zmierzony. Znając wytyczne dotyczące BMI, mógł samodzielnie  obliczyć czy jego masa jest właściwa i zgodna z zasadami żywienia. Prawidłowy wskaźnik BMI w oparciu o wynik badania przygotowała pani pielęgniarka indywidualnie dla każdego badanego. Natomiast na zajęciach z przyrody odczytywano etykiety produktów spożywczych. Przed feriami wychowawcy odbyli z uczniami pogadanki na temat aktywnego wypoczynku w czasie ferii. W ramach realizowania zadań programu opracowano broszury z przepisami sałatek owocowych i warzywnych.
Zorganizowano i przeprowadzono: 
- konkurs plastyczny na plakat promujący „Moich 10 zasad żywienia”,
- konkurs na przepis „Zdrowe śniadanie, zdrowy obiad, zdrowa kolacja”,
- konkurs plastyczny „Moja Rodzina trzyma formę”.
Wykonane prace plastyczne zamieszczono na gazetkach i wyeksponowano na szkolnym korytarzu.

Na lekcjach wychowania fizycznego, podczas zawodów sportowych, rozgrywek między klasowych a także dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego uczniowie zwiększali swoją aktywność  i sprawność fizyczną. W ramach programu wśród uczniów przeprowadzono ankietę „Trzymaj formę – żyj zdrowo” oraz konkurs wiedzowy.
Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach projektu ,,Trzymaj Formę” cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami w zakresie tematyki prozdrowotnej. W następnym roku szkolnym zamierzamy kontynuować  projekt ,,Trzymaj Formę”, bo przecież zdrowie jest ponad wszystko.

 

 

Bernadeta Oleksy