Światowy Dzień Wody

18.03.2013 r.

Tradycyjnie w  naszej szkole obchodzimy  Światowy Dzień Wody. W tym roku szkolnym 
z tej okazji  - 23 marca wśród uczniów i nauczycieli klas 0-6  dominował kolor niebieski, który kojarzy nam się z wodą.
Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

Bernadeta Oleksy