Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń”

18.03.2013 r.

W programie uczestniczyło 245 czytelników biblioteki SP w Korzennej

 Do wydarzeń promujących  czytelnictwo  należały:

- Konkurs literacko – plastyczny Jagiełło pod prysznicem,

- wystawka prac uczniów okładka, ilustracja do książki, recenzja przeczytanej książki,

- wystawka zakupionych książek wraz z krótkim opisem,

- odbyły się 3 lekcje biblioteczne połączonych z promocją książek zakupionych w ramach programu,

- odbyło się  zebranie ogólne rodziców z przedstawicielem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej panią Dorotą Lenar na temat  „ Wpływ czytania na rozwój dziecka”,

- rodzice uczniów klas  I - IV otrzymali list na temat „Dlaczego warto czytać dzieciom książki”.

Nauczyciele klas I- III oraz nauczyciele uczący j. polskiego w klasach IV – V realizowali projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego. Między innymi było to:

Tworzenie lapbooków Baśnie, Legendy polskie.

Tworzenie komiksów.

Palcem po mapie  z bohaterem książki.

Bibliotekarz konsultował zakup książek z Gminną Biblioteką Publiczną w Korzennej oraz
z Biblioteką Publiczną w Nowym Sączu oddział przy ulicy Lwowskiej (telefonicznie). Dnia 29.04.2016 uczniowie klas IV – VI brali udział w spotkaniu autorskim z Pawłem Wakułą organizowanym przez  Gminną Biblioteką Publiczną w Korzennej.

Liczba wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek wyniosła 4,89

Ogólna liczba wypożyczeń  z biblioteki szkolnej w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 30 maja 2016 roku 2177 wypożyczeń to jest o  548 książek więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku szkolnego

  Wnioski

Uczniowie pożyczają najczęściej książki z ulubionych serii.

Najchętniej do biblioteki przychodzą uczniowie klas I- III.

Zbyt mała kwota na zaspokojenie potrzeb czytelniczych.

 

Bibliotekarz serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom  za pomoc w realizacji projektu.                                                    

Renata Mucha