Regulamin konkursu na ozdobę bożonarodzeniową

18.03.2013 r.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci
  i młodzieży
 • Kształtowanie wyobraźni i umiejętności wyrażania emocji w plastycznych formach wypowiedzi
 • Dbałość o tradycje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia

Zasady konkursu:

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Korzennej.
 2. Rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych:

I kat.- uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

II kat. - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

III kat.- uczniowie klas I – IIII gimnazjum

 1. Tematem pracy jest wykonanie aniołka jako formy przestrzennej dowolnego rozmiaru.
 2. Anioł powinien posłużyć  jako wolno stojąca lub wisząca ozdoba choinki
 3. Do pracy należy dołączyć  kartkę z danymi autora: imię, nazwisko, klasa.
 4. Pracę należy wykonać indywidualnie i samodzielnie. Każdy uczestnik może wykonać jednego anioła
 5. Praca może być wykonana w dowolnej technice. Elementy dekoracyjne powinny być na trwale umocowane i nie odpadać.
 6. Termin składania prac upływa 14.12.2016 r. (piątek). Należy dostarczyć do p. Agnieszki Miłkowskiej (kl.IV –VI sp, Gim) lub do nauczyciela wychowawcy (kl. I – III sp.)

Ocena prac:

 1. Prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem:

- walorów artystycznych;

- wkładu pracy;

- samodzielności wykonania;

- innowacyjności artystycznej pracy.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 16.12.2016r na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Dodatkowe informacje udziela p. Agnieszka Miłkowska

Agnieszka Miłkowska