Spotkanie z leśnikiem

18.03.2013 r.

  25 kwietnia szkoła podstawowa  po raz drugi w tym roku szkolnym aktywnie włączyła się w akcję sadzenia drzew. Akcja związana jest z programem Klubu Gaja a także działaniami szkoły w ramach obchodów Dnia Ziemi. W związku z tym, Dyrekcja szkoły zaprosiła na spotkanie z młodzieżą leśniczego Pana Stanisława Kurzeję z Leśnictwa Lipnica Wielka. 

Uczniowie biorący udział w spotkaniu dowiedzieli się, że dla leśników ochrona lasu to nie tylko ochrona samych drzew i związanego z nimi surowca drzewnego, ale przede wszystkim jest to ochrona całego ekosystemu leśnego (gleby, wody, roślin, drzew, zwierząt). Pan leśniczy podkreślił, że ochrona lasu to szereg zabiegów, podczas których dba się o zachowanie wielu gatunków (bioróżnorodności) chronionych roślin i zwierząt, ochronę gleby oraz wód. Ważnym zadaniem jest hodowla lasu czyli zachowanie lasów istniejących oraz sadzenie nowych, z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ciekawe opowieści leśnika przybliżyły dzieciom zagadnienia przyrodnicze. Mali przyrodnicy
z zapartym tchem słuchali opowieści o tym, jak chronić i dbać o przyrodę oraz uczyły się, jak należy zachować się w lesie.

Podarowane sadzonki świerka będą zdobić otoczenie szkoły.

 

Bernadeta Oleksy,Jolanta Kulig