XIV Gminny Przegląd Kolędniczy 2017

Dnia 13 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół w Korzennej odbył się XIV Gminny Przegląd Kolędniczy. Organizatorami przeglądu były Zespół Szkół w Korzennej i Centrum Kultury. Do rywalizacji w kilku kategoriach wiekowych stanęło ok. 160 uczestników.

Byli to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkolaki z terenu gminy Korzenna. Po raz pierwszy do rywalizacji stanęły tradycyjne grupy kolędnicze i szopka lalkowa. Najlepszych uczestników Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Małopolskiego Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącz tj. Pani Jadwiga Adamczyk, Pan Benedykt Kafel, Pan Aleksander Smaga zakwalifikowała na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie. W tej kategorii wystąpiły następujące zespoły: Zespół Regionalny Lipniczanie (dorośli) , Mali Lipniczanie (dzieci i młodzież) oraz Szopka Lalkowa z Janczowej. Kolejne kategorie wiekowe oceniając osobno, podzielono na solistów, zespoły i scenki.

Jury w składzie: Przewodniczący – Pan Władysław Ścianek, Pani Beata Rola, Pan Krzysztof Bagnicki - oceniali umiejętności wokalne, dobór repertuaru, zachowanie sceniczne, stroje i rekwizyty. Dominującymi postaciami na scenie były: aniołki, diabełki, Żyd, turoń, pastuszkowie oraz Święta Rodzina. Wykonawcy wykazali się dużą inwencją twórczą przy tworzeniu strojów i eksponatów do własnych przedstawień. Większość uczestników korzystała z pół playbacku, jednak w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z akompaniamentem na żywo z wykorzystaniem instrumentów takich jak np. akordeon, skrzypce.

Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy przeglądu zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami, które wręczali zaproszeni goście tj. Pan Wójt Gminy Leszek Skowron, Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Kracoń, Radni Gminy w osobach Pan Wiesław Mróz, Pan Adam Wielgus, Pan Grzegorz Paciorek oraz Dyrektor Delegatury Oświaty w Nowym Sączu Pan Dariusz Leśniak.

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Przeglądu:

  1. Wójtowi Gminy Panu Leszkowi Skowronowi
  2. Radnym Rady Gminy Panu Jackowi Fornagiel, Wiesławowi Mróz
  3. Firmie Mo-Bruk Państwu Elżbiecie i Józefowi Mokrzyckim
  4. Firmie GRAND Państwu Marioli i Andrzejowi Grygiel
  5. Sądeckim Wodociągom Panu Prezesowi Januszowi Adamek

Kategoria SOLIŚCI:

M-ceWykonawca
Grupa wiekowa 0-III:
1Klaudia MUCHAJasienna
2Nikodem SZAFRAŃSKILipnica Wielka
3Kinga KOSIŃSKASiedlce
Grupa wiekowa IV-VI:
1Zuzanna SUSWojnarowa
2Aleksandra SOWAJasienna
3Emilia OLCHAWAKorzenna
Grupa wiekowa gimnazjum:
1Julia BROŃCZYKLipnica Wielka
2Jakub GOLONKAKorzenna
3Amelia KOSIŃSKASiedlce

Kategoria ZESPOŁY:

M-ceWykonawcaMiejscowość
Grupa wiekowa 0-III:
1Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Posadowej MogilskiejPosadowa Mogilska
2Zespół ze Szkoły Podstawowej w KorzennejKorzenna
3Grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy WielkiejLipnica Wielka
Grupa wiekowa IV-VI:
1Zespół ze Szkoły Podstawowej w ŁęceŁęka
2Zespół ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy WielkiejLipnica Wielka
3Zespół ze Szkoły Podstawowej w SiedlcachSiedlce
Grupa wiekowa gimnazjum:
1Zespół z Lipnicy WielkiejLipnica Wielka
1Zespół z KorzennejKorzenna
2Zespół z SiedlecSiedlce

Kategoria SCENKI:

M-ceWykonawcaMiejscowość
Grupa wiekowa 0-III:
1Scenka bożonarodzeniowa z Przedszkola w KorzennejKorzenna
1Scenka bożonarodzeniowa ze Szkoły Podstawowej w Trzycierzu – „Trzycierzaki”Trzycierz
Grupa wiekowa IV-VI:
1Grupa Kolędnicza z Janczowej – „Janczowioki”Janczowa
2Grupa Kolędnicza z JasiennejJasienna

Nie było uczestników lub nie przyznano miejsc 1 - 3 w grupie wiekowej gimnazjum

Na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie w dniu 21 stycznia 2017 r. Komisja zakwalifikowała dwie grupy kolędnicze:

  1. Dorosłą Grupę Kolędniczą „Z gwiazdą” z Lipnicy Wielkiej
  2. Dziecięcą Grupę Kolędniczą „Z gwiazdą” z Lipnicy Wielkiej.

Monika ZIELIŃSKA