XIII Gminny Przegląd Kolędniczy 2016

Dnia 15 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół w Korzennej odbył się XIII Gminny Przegląd Kolędniczy.

Do rywalizacji w kilku kategoriach wiekowych stanęło ok. 180 uczestników. Byli to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkolaki z terenu gminy Korzenna. Organizatorami przeglądu były Zespół Szkół w Korzennej i Centrum kultury w Korzennej. Wykonawców podzielono na kategorie wiekowe oceniając osobno solistów, zespoły i scenki. Jury w składzie: Przewodniczący Władysław Ścianek, Beata Rola, Krzysztof Bagnicki i Marek Janisz oceniali umiejętności wokalne, dobór repertuaru, zachowanie sceniczne, stroje i rekwizyty. Dominującymi postaciami na scenie były: aniołki, diabełki, pastuszkowie oraz Święta Rodzina. Wykonawcy wykazali się dużą inwencją twórczą przy tworzeniu strojów i eksponatów do własnych przedstawień. Większość uczestników korzystała z pół playbacku, jednak w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z akompaniamentem na żywo z wykorzystaniem instrumentów takich jak np. flet, skrzypce. Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy przeglądu zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami, które zostały zakupione dzięki hojności licznych sponsorów.

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Przeglądu:

  1. Wójtowi Gminy Korzenna Panu Leszkowi Skowronowi
  2. Firmie Mo-Bruk Państwu Elżbiecie i Józefowi Mokrzyckim
  3. Radnemu Rady Gmina Korzenna Panu Jackowi Fornagiel
  4. Sądeckim Wodociągom Panu Prezesowi Januszowi Adamek
  5. Radzie Rodziców w Zespole Szkół w Korzennej Panu Markowi Janiszowi
  6. Centrum Kultury w Korzennej Panu Krzysztofowi Ogorzałek

Wyniki XIII Gminnego Przeglądu Kolędniczego:

Kategoria SOLIŚCI:

M-ceWykonawca
Grupa wiekowa 0-III:
1Nikodem SzafrańskiLipnica Wielka
2Anna KlimontowskaKorzenna
3Karol KosińskiSiedlce
wyrMartyna SusWojnarowa
wyrJulia FurtakŁyczana
Grupa wiekowa IV-VI:
1Edyta MrózLipnica Wielka
2Aleksandra BrudzińskaŁyczana
3Paulina GancarczykSiedlce
wyrJakub GolonkaKorzenna
Grupa wiekowa gimnazjum:
1Patrycja KoralikKorzenna
2Amelia KosińskaSiedlce

Kategoria ZESPOŁY:

M-ceWykonawcaMiejscowość
Grupa wiekowa 0-III:
1Zespół 6 osobowy z JasiennejJasienna
2Zespół 6 osobowy z KorzennejKorzenna
3Zespół 5 osobowy z SiedlecSiedlce
wyrZespół 6 osobowy z Lipnicy WielkiejLipnica Wielka
Grupa wiekowa IV-VI:
1Zespół 6 osobowy z Lipnicy WielkiejLipnica Wielka
2Zespół 3 osobowy z SiedlecSiedlce
3Zespół 2 osobowy z MiłkowejMiłkowa
wyrZespół 3 osobowy z KorzennejKorzenna
Grupa wiekowa gimnazjum:
1Zespół 3 osobowy z SiedlecSiedlce
1Zespół 6 osobowy z Lipnicy WielkiejLipnica Wielka

Kategoria SCENKI:

M-ceWykonawcaMiejscowość
Grupa wiekowa 0-III:
1TrzycierzakiTrzycierz
2NiesforkiKorzenna
3Grupa JasełkowaMogilno
Grupa wiekowa IV-VI:
1JasełkaWojnarowa
2Janczowa
2Korzenna

Nie było uczestników lub nie przyznano miejsc 1 - 3 w grupie wiekowej gimnazjum

Monika ZIELIŃSKA