Jasełka Bożonarodzeniowe

Dnia 10 stycznia w oddziale przedszkolnym odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role oraz prezentowały umiejętności ...

Dodano dnia: 2019-01-17

Szkolny Konkurs Kolęd

        W dniu 11. 01. 2019 r.   w naszej szkole odbył się już XIII Szkolny Konkurs Kolęd. Wzięło w nim udział 8 zespołów  oraz ...

Dodano dnia: 2019-01-17

Smorząd Uczniowski - pierwszakom

Chodźcie śmiało do szkoły, pierwszacy, do zabawy wspólnej, do pracy. Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie. Szkoła dzisiaj serdecznie was przyjmie! (fragment wiersza Cz. Janczarskiego ...

Dodano dnia: 2018-11-17

Konkurs - Kartka bożonarodzeniowa

  W dniu 02.01.2019 roku komisja w składzie : -p. Lucyna Sus -p. Marzena Janisz -p. Agnieszka Miłkowska dokonała rozstrzygnięcia szkolnego konkursu na bożonarodzeniową kartkę ...

Dodano dnia: 2019-01-17

XVI Gminny Przegląd Kolędniczy

 

Korzenna 2018/2019

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Centrum Kultury
w Korzennej

serdecznie zapraszają do uczestnictwa w :

XVI Gminnym Przeglądzie Kolędniczym

który odbędzie się 01.02.2019 r. (piątek) o godz.1000

na sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej

 

 

R E G U L A M I N   P R Z E G L Ą D U

 

 1. CEL IMPREZY:
 • Kultywowanie tradycji kolędniczych naszego kraju oraz poznanie tradycji kolędniczych naszego regionu, popularyzacja zainteresowań artystycznych, poszukiwanie talentów, integracja społeczności szkolnej (uczniów i nauczycieli) Gminy Korzenna,
 • Wyłonienie najlepszych artystycznie i merytorycznie dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup kolędniczych.
   
 1. KATEGORIE KONKURSOWE:
  Wykonawcy mogą się zaprezentować w następujących kategoriach:
  1. Unikalna kolęda lub pastorałka - SOLIŚCI
   - czas trwania do 3 min.
   - kategorie wiekowe: klasy 0-3, klasy 4-6, klasy 7,8 i gimnazjum
  2. Unikalna kolęda lub pastorałka - ZESPOŁY
   - czas trwania do 3 min.
   - ilość osób – max. 6 
   - kategorie wiekowe: klasy 0-3, klasy 4-6, klasy 7,8 i gimnazjum
  3. Scenka Bożonarodzeniowa (krótka, może być współczesna)
   - czas trwania do 15 min.      
   - kategorie wiekowe: klasy 0-3, klasy 4-6, klasy 7,8 i gimnazjum

 

 1. WARUNKI:

Szkołę  może zaprezentować tylko jeden laureat z każdej grupy wiekowej oraz kategorii, wyłoniony w konkursie wewnątrz-szkolnym.     
 

 1. KRYTERIA OCENY:

Jury bierze pod uwagę:

 1. Umiejętności wokalne ( muzykalność, intonację, poczucie rytmu)
 2. Dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy, oryginalny, wyraźnie wskazujący na region
  z jakiego pochodzi)
 3. Zachowanie sceniczne ( interpretację, ekspresje wykonania, ruch sceniczny, choreografię).
 4. Strój- właściwy dla danego widowiska kolędniczego, rekwizyty z tradycyjnych materiałów, scenografia.
 5. Wierność tradycji w przypadku występu ludowego naszego regionu.

 

 1. NAGRODY:

Powołana przez organizatora Komisja dokona oceny według ustalonych przez siebie kryteriów. Komisja wyróżni najlepszych wykonawców, którzy otrzymają nagrody i dyplomy. Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.

 

 1. ZGŁOSZENIA:

Ostateczne zgłoszenia prosimy przesyłać do  29 stycznia 2018 r .  na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej, 33-322 Korzenna 324
(sekretariat)

tel. (18) 4417008, sp_korzenna@korzenna.pl

(po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane)

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Gminnym Przeglądzie Kolędniczym !

Uwagi :

 1. Organizatorzy powołają komisje konkursową jury oraz zastrzegają sobie prawo do wszelkich zmian, o których uczestnicy zostaną poinformowani gdyby, takie zaistniały .
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm./.
 3. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas spotkań, w celu wykorzystania ich w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
  2. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;
  3. wprowadzenia do obrotu;
  4. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;
  5. publicznego odtwarzania, wyświetlania;
  6. najmu i dzierżawy;
  7. nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
 4. Uczestnicy przeglądu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w przeglądzie.

 

Organizatorzy

 

 


 

 

Dodano dnia: 2019-01-14

KONKURS STROIKÓW GRUDZIEŃ 2018

Przygotowywanie ozdób i stroików, ubieranie choinki to tradycje chętnie celebrowane przez uczniów naszej szkoły. Efekty ich pracy oraz dużego zaangażowania rodziców możemy podziwiać na głównym ...

Dodano dnia: 2018-12-28

Kolędowanie w UG

Kultywując piękną staropolską tradycję - 21 grudnia 2018 roku, Dyrekcja szkoły, delegacja uczniów przebrana w jasełkowe stroje, chór szkolny pod batutą Pani Anny Waz, kolędował w ...

Dodano dnia: 2018-12-21

„Pokonamy SMOGA!”

Uczniowie klasy III a i b szkoły podstawowej,  licznie wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pn. „Pokonamy SMOGA!”,  który zorganizowało i przeprowadziło ...

Dodano dnia: 2018-12-21

Spotkanie wigilijne w klasie VII a

Spotkanie wigilijne w naszej klasie – VII a, odbyło się tuż przed świąteczną przerwą. Dzięki zaangażowaniu Rodziców klasowe ławki zamieniły się w świąteczne stoły zastawione tradycyjnymi ...

Dodano dnia: 2018-12-21

Spektakl „Cztery łapy" - Oddziały Przedszkolne w Mogilnie

Dnia 13 grudnia 2018 roku oddział przedszkolny oraz oddziały „0” pojechały na wycieczkę do Domu Kultury w Mogilnie, aby obejrzeć przedstawienie pt. „Cztery łapy”. ...

Dodano dnia: 2018-12-21

Informacja dla Rodziców

W czasie zimowej przerwy świątecznej, w dniach 27, 28 grudnia 2018 roku,  w szkole zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, dla uczniów chcących skorzystać z tej formy opieki.
Jednocześnie Dyrektor szkoły informuje, że w tym czasie będzie pracował Oddział Przedszkolny dla dzieci z niego korzystających.

Dodano dnia: 2018-12-20

Wizyta Św. Mikołaja w szkole

6 grudnia byliśmy niesamowicie zaskoczeni, gdy do naszej szkoły wszedł Mikołaj wraz z miłymi Śnieżynkami i obdarował wszystkich słodkimi prezentami. Nikt nie dostał rózgi! Chyba nie byliśmy ...

Dodano dnia: 2018-12-12


strona 1 z 11      <<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>