Polskie Symbole Narodowe

22.11.2014 r.

Zgodnie z artykułem 1. ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych symbolami rzeczpospolitej Polskiej są: biały orzeł, barwy biało-czerwone i hymn, którym jest Mazurek Dąbrowskiego. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególna ochroną prawa, a otaczanie ich czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej.

Agnieszka LOREK, Marek SUS