Cześć i Chwała Bohaterom

03.04.2018 r.

W dniu 21 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły uroczyście obchodzili Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Żołnierze wyklęci stanowili antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki stawiający opór sowietyzacji Polski w latach powojennych. Należeli do wielu organizacji i grup konspiracyjnych na terenie całej Polski a ich liczbę szacuje się na 120 – 180 tysięcy osób. W walkach podziemia z władzą komunistyczną zginęło ok. 15 000 ludzi w tym ok. 7 000 członków podziemia. Ich ciała były potajemnie grzebane w mogiłach zbiorowych, do tej pory nie wszystkie zostały odnalezione i zidentyfikowane.

W przygotowanej inscenizacji przybliżone zostały postacie takich „wyklętych” jak: Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, rtm. Witold Pilecki oraz ppłk. Łukasz Ciepliński ps. „Pług”. Młodzież szkolna wcieliła się w przedstawianych bohaterów i poprzez słowa i pieśni przedstawiła tragizm tamtych czasów. Wiele wzruszeń wśród publiczności szczególnie budziła postać przedstawianej Inki, która w chwili śmierci była niewiele od nich starsza. Pomimo trudnych czasów w jakich przyszło jej żyć nie „poszła na łatwiznę”, aby spokojnie i beztrosko przeżywać młodość, ale poświęciła życie w obronie Ojczyzny.

Taka lekcja historii z pewnością pokazała młodzieży, jak wiele poświęcili nasi dziadowie dla Ojczyzny kosztem nie tylko swojego życia, ale również zniszczonej przez ówczesne władze komunistyczne reputacji. „Polscy bandyci”- jak ich wtedy nazywano - musieli czekać wiele lat, aby oczyszczono ich z hańbiących opinii i wyroków i uznano za bohaterów.

Agnieszka Miłkowska