Sukcesy uczniów klasy 7b w konkursach kuratoryjnych

14.03.2018 r.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty, uznawane przez specjalistów za najważniejsze, od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły średniej czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Konkursy te sprawdzają gruntownie wiedzę
i umiejętności olimpijczyka, a stopniowalność zawodów wyklucza przypadkowość sukcesu.Ciężka praca, poświęcenie i naturalne uzdolnienia to w dużej mierze składniki recepty na sukces w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, organizowanych corocznie przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  Po bardzo dobrych wynikach na etapie szkolnym, a następnie po wielkim sukcesie na etapie rejonowym, do tegorocznych finałów wojewódzkich zakwalifikowało się dwóch uczniów:
uczeń klasy 7b – Nikodem Kusiak został finalistą Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych (opiekun – pani Urszula Kusiak).
Sebastian Gręblowski, także uczeń klasy 7b, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego (opiekun – pani Anna Stawiarska) a od zdobycia tytułu finalisty dzieliły go zaledwie trzy punkty.
Dziękuję Rodzicom oraz Dyrekcji szkoły za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu. Życzę młodzieży kolejnych sukcesów w przyszłym roku.

Anna Stawiarska – wychowawca klasy 7b