Ślubowanie I, DEN, Święto Szkoły

21.10.2017 r.

16 października 2017r. - po raz kolejny obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym, po której wszyscy na niej  zebrani, udali się w przemarszu za Sztandarem Szkoły na salę gimnastyczną do budynku szkolnego. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna, Radny - Pan Wiesław Mróz, Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Marek Janisz.
Młodzież szkoły, pod kierunkiem Pani Barbary Michalik przygotowała bogaty program artystyczny, poświęcony Patronowi szkoły, wzbogacony występem szkolnego chóru Cantamus – pod batutą Pani Anny Waz. Piękne dekoracje, które w tym dniu z sali gimnastycznej wyczarowały scenę, wręcz teatralną, przygotowały Panie: Monika Zielińska, Agnieszka Miłkowska i Iwona Domańska.
W tym uroczystym dniu, także uczniowie klas I a i b pokazali swoje aktorskie umiejętności
– które wyćwiczyli pod okiem Pań wychowawczyń : Grażyny Rudyk i Lucyny Sus, prezentując wdzięcznie i na wysokim poziomie artystycznym piosenki i wiersze.
Po występie, złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar szkoły, a dyrektor mgr Dariusz Brończyk  dokonał  pasowania ich na uczniów. W tej uroczystej chwili pierwszoklasistom towarzyszyli  Rodzice.
Po zakończeniu uroczystości ślubowania, chór oraz uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony Dniu Edukacji Narodowej. Były życzenia i słowa uznania za serdeczność, cierpliwość, wyrozumiałość i przekazaną wiedzę.
W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej Dyrektor szkoły wręczył wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły oraz życzył sukcesów w dalszej pracy.
Wiele ciepłych słów i życzeń z tej okazji  padło również  z ust zaproszonych gości: Pana Leszka Skowrona oraz Pana Marka Janisza.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za wielkie zaangażowanie
i włączenie się w przygotowanie tego szczególnego dnia w naszej szkole.

Bernadeta Oleksy