Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

09.09.2017 r.

Być starszym to marzenie dzieci,
A przecież czas tak szybko leci,
Mija godzina za godziną,
Nim się spostrzegłeś rok upłynął!
I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach zasób nowej wiedzy. [...]

Ale wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem...
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek! 

                                       JAN BRZECHWA
                                        Nowy rok szkolny
                                                 (fragment)

 

                      4 września 2017 roku, około godziny 9:30, po uroczystej Mszy świętej wszyscy uczniowie, ich rodzice, Dyrekcja, przewodniczący Rady Rodziców, wychowawcy, nauczyciele zgromadzili się w budynku szkoły, aby zainaugurować rok szkolny 2017/2018.Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie głos zabrał Dyrektor mgr Dariusz Brończyk, który życzył uczniom wielu sukcesów, motywacji i zapału w podążaniu za wiedzą i konsekwencji w realizacji zamierzonych celów. Wszyscy obecni uczcili również rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej wspominając wydarzenia z  1-ego  i 17-ego września 1939 roku. Następnie uczniowie i rodzice udali się na spotkania z wychowawcami klas.
Uczniowie przygotowani pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego pożegnali wakacje i powitali szkołę montażem słowno-muzycznym. Uczcili również rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej wspominając wydarzenia z 1-ego  i 17-ego września 1939 roku.
Po części artystycznej głos zabrała wicedyrektor szkoły mgr Monika Zielińska, która przekazała informacje organizacyjne dotyczące spotkań w klasach szkolnych. Na zakończenie uczniowie i rodzice udali się na spotkania z wychowawcami klas.

Zapraszam do galerii fotograficznej.


 

Bernadeta Oleksy