Spotkanie z pisarką....

14.03.2018 r.

24 października  uczniowie klas szóstych  wzięli udział w spotkaniu z pisarką Anną Czerwińską-Rydel, autorką książek dla dzieci i młodzieży, twórczynią serii biograficznych opowieści o wielkich Polakach . Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Korzennej.
W trakcie spotkania autorka opowiedziała o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza,
o  interesujących i nieznanych faktach z życia Ireny Sendlerowej, bohaterki książki pt. “Listy w butelce”. Uczniowie poznali panią Irenę jako siostrę Jolantę, która przenosiła na teren warszawskiego getta jedzenie, szczepionki i lekarstwa. Uratowała około 2500 dzieci żydowskich. Listę prawdziwych nazwisk dzieci Irena Sendlerowa  umieściła w butelce po mleku i  zakopała w ogrodzie.

Uczniowie  bardzo aktywnie uczestniczyli  w spotkaniu, chętnie zabierali głos: pytali
o  początki kariery pisarskiej, ilość napisanych książek, ciekawi  byli ile czasu zajmuje napisanie książki. Wykazali się też dużą wiedzą historyczną. Na zakończenie mieli   możliwość otrzymania autografu oraz zakupu książek z dedykacją.

Pani Anna Czerwińska -Rydel zauroczyła nas swoją serdecznością, ciepłem i entuzjazmem z jakim mówiła o pisaniu, książkach i życiu.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Tomasiak – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Korzennej za zorganizowanie dla nas tego  spotkania.

 

Wychowawcy klas szóstych