WYBORY DO SU’17 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

20.10.2017 r.

2 października 2017r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wybrali swoich przedstawicieli, którzy zobowiązali się godnie reprezentować społeczność uczniowską, dbać o ich dobro oraz sumiennie wywiązywać się z podjętych zobowiązań.

Wybory poprzedzone zostały kampanią wyborczą, podczas której kandydaci zachęcali kolegów i koleżanki do oddawania swoich głosów właśnie na nich. Po przeliczeniu wszystkich głosów ustalono nowy skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Emilia BARTUSIAK (kl.7a)

Wiceprzewodnicząca: Magda MARTUSZEWSKA (kl. 2B)

Sekcja dekoracyjna: Paulina GRYGIEL, Magdalena MRÓZ, Julia TARASEK (kl. 2B)

Sekcja porządkowa: Klaudia GRYGIEL, Barbara ORACZ (kl. 2B)

Sekcja techniczna: Nikodem KUSIAK , Grzegorz WOLIŃSKI (kl.7b)  

Anna Stawiarska, Agnieszka Kasina