Regulamin konkursu dla klas 4-7 Klasa na medal

22.04.2018 r.

Organizator:  Samorząd Uczniowski

Czas trwania:  IX+VI

Przebieg:  klasy zbierają punkty, które na końcu roku szkolnego zostaną zsumowane

Punktacja:

I miejsce – 7 pkt, II  miejsce – 6 pkt, III  miejsce – 5 pkt, IV miejsce – 4 pkt,
V miejsce – 3 pkt,VI miejsce – 2 pkt, VII miejsce – 1 pkt, VIII miejsce – 0 pkt

Punkty przyznaje się za:

-  średnia klasy w I i II semestrze

-  frekwencja w I i II semestrze

-  stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne

-  wyniki konkursu czystości

-  czytelnictwo w I  i II  semestrze

-  zaangażowanie w akcje charytatywne (góra grosza, nakrętki, cegiełki) oraz akcje SU (ciasta na imprezy szkolne, konkursy)

Zwycięska klasa otrzyma dyplom oraz medal

Anna Stawiarska i Agnieszka Kocik