Projekt „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego”

21.02.2018 r.

Z inicjatywy Wójta Gminy Korzenna pana Leszka Skowrona nasza szkoła przystąpiła do projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego”. Projekt ten prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Od dnia 20.11.2017 do dnia 05.03.2018 r. zajęcia z tego projektu prowadzone są przez panią Karolinę Sromek i odbywają się po lekcjach, dwa razy w tygodniu z uczniami klasy III b. Wszystkich zajęć praktycznych jest 14.

Celem tych zajęć jest:

  • nabywanie kompetencji cyfrowych wśród uczniów klas I-III SP
  • podniesienie dostępności i jakości do innowacyjnych rozwiązań technologicznych
    w szkole

Piętnaste zajęcia ( kwiecień 2018 r.) będą zajęciami wyjazdowymi w formie wycieczki do Centrum Nauki i Zabawy Klockoland w Krakowie. Zajęcia wyjazdowe mają na celu uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów i programowanie nauki w miejscach związanych z tematyką zajęć.

Karolina Sromek