HARMONOGRAM SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY

16.11.2017 r.

Przedstawiamy harmonogram szkolnego punktu informacji i kariery:

  • w szkole: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej
  • w okresie: od 02.10.2017 r. do 26.01.2018 r.
  • Nazwa Partnera Projektu: Gmina Korzenna
  • Prowadzący: mgr Renata Szczepanek.

Zaktualizowany harmonogram na II półrocze jest tutaj w wersji pdf

Załącznik nr 1
Planowana
liczba godzin
Uczestnicy (klasy)Termin realizacjiMiejsce realizacji
Zajęcia warsztatowe dla uczniów - w rozbiciu na klasy

(w tym spotkania z rodzicami oraz wizyty/spotkania zawodoznawcze)
1h
2h
2h
2h
1h
1h
2h
1h
2h
2h
2h
1h
2h
1h
1h
2h
1h
2h
1h
1h
1h
1h
1h
2h
2h
2h
1h
1h
2h
1h
2h
1h
2h
2h
1h
2h
1h
1h
1h
1h
IIA gr.I
IIIB gr. IX
IIIA gr.VII
IIIC gr.X
IIA gr.II
IIC gr.V
IIIA gr.VIII
IIB gr.III
IIIC gr.XI
IIIB gr. IX
IIIA gr. VII
IIA gr.I
IIIC gr.X
IIA gr.II
IIC gr.V
IIIA gr. VIII
IIB gr.IV
IIIC gr.XI
IIA gr.I
IIA gr.II
IIA gr.I
IIC gr.VI
IIA gr.I
IIC gr.VI
IIIA gr.VII
IIIC gr.X
IIA gr.II
IIC gr.V
IIIA gr.VIII
IIB gr.III
IIIC gr.XI
IIC gr.VI
IIIB gr. IX
IIIA gr.VII
IIB gr.IV
IIIC gr.X
IIA gr.I
IIA gr. II
IIB gr.III
IIB gr.IV
02.10 od 12.50 do 13.35
03.10 od 12.50 do 14.25
04.10 od 12.50 do 14.25
06.10 od 12.50 do 14.25
09.10 od 12.50 do 13.35
10.10 od 12.50 do 13.35
11.10 od 12.50 do 14.25
12.10 od 12.50 do 13.35
13.10 od 12.50 do 14.25
17.10 od 12.50 do 14.25
18.10 od 12.50 do 14.25
19.10 od 12.50 do 13.35
20.10 od 12.50 do 14.25
23.10 od 12.50 do 13.35
24.10 od 12.50 do 13.35
25.10 od 12.50 do 14.25
26.10 od 12.50 do 13.35
27.10 od 12.50 do 14.25
30.10 od 12.50 do 13.35
06.11 od 12.50 do 13.35
13.11 od 12.50 do 13.35
20.11 od 12.50 do 13.35
27.11 od 12.50 do 13.35
28.11 od 12.50 do 14.25
06.12 od 12.50 do 14.25
08.12 od 12.50 do 14.25
11.12 od 12.50 do 13.35
12.12 od 12.50 do 13.35
13.12 od 12.50 do 14.25
14.12 od 12.50 do 13.35
15.12 od 12.50 do 14.25
18.12 od 12.50 do 13.35
19.12 od 12.50 do 14.25
20.12 od 12.50 do 14.25
21.12 od 12.50 do 13.35
22.12 od 12.50 do 14.25
04.01 od 12.50 do 13.35
08.01 od 12.50 do 13.35
18.01 od 12.50 do 13.35
25.01 od 12.50 do 13.35
s. nr 106
Zajęcia indywidualne dla uczniów – IPD2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
1h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
IIIB gr. IX
IIIC gr.X
IIIB gr. IX
IIIA gr.VII
IIIC gr. XI
IIIB gr.IX
IIIA gr.VIII
IIIC gr.X
IIIC gr.XI
IIIB gr.IX
IIIA gr.VII
IIIA gr.VIII
IIIC gr.XI
IIIB gr.IX
IIIA gr.VIII
IIIC gr.X
IIIB gr.IX
IIIA gr.VII
IIIC gr.XI
IIIB gr.IX
IIIA gr.VIII
IIIC gr.X
IIIB gr.IX
IIIA gr.VII
IIIC gr.XI
31.10 od 12.50 do 14.25
03.11 od 12.50 do 14.25
07.11 od 12.50 do 14.25
08.11 od 12.50 do 14.25
10.11 od 12.50 do 14.25
14.11 od 12.50 do 14.25
15.11 od 12.50 do 14.25
17.11 od 12.50 do 14.25
20.11 od 14.40 do 15.25
21.11 od 12.50 do 14.25
22.11 od 12.50 do 14.25
29.11 od 12.50 do 14.25
01.12 od 12.50 do 14.25
02.01 od 12.50 do 14.25
03.01 od 12.50 do 14.25
05.01 od 12.50 do 14.25
09.01 od 12.50 do 14.25
10.01 od 12.50 do 14.25
12.01 od 12.50 do 14.25
16.01 od 12.50 do 14.25
17.01 od 12.50 do 14.25
19.01 od 12.50 do 14.25
23.01 od 12.50 do 14.25
24.01 od 12.50 do 14.25
26.01 od 12.50 do 14.25
gabinet pedagoga
Konsultacje indywidualne dla uczniów5hIIA, IIB, IICWedług potrzebgabinet pedagoga
Inne działania podejmowane w ramach Spinka (poza godzinami wskazanymi w pkt. 3 niniejszych Standardów) np. spotkania z gronem pedagogicznym i/lub samodzielna praca uczniów w SPInKa