Oczyszczacz powietrza w naszej szkole

14.03.2018 r.

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowie osób szczególnie wrażliwych, głowie dzieci. Dostrzegając olbrzymi problem, jakim jest pogarszająca się jakość powietrza w Polsce województwo małopolskie jako pierwsze podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. W związku z tym nasza szkoła otrzymała oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej

Dnia 11 października odbyło się podsumowanie wyżej wspomnianego projektu. Dzieci z Przedszkola w Korzennej wraz z oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przygotowały program artystyczny. Dodatkowo wykonały prace plastyczne, które przekazały wraz z podziękowaniami na ręce Wójta Pana Leszka Skowrona.

 

Jolanta Kulig