XXIV Forum Rodziny Szkół im.Jana Pawła II

30.09.2017 r.

„Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego”(J. Paweł II) pod takim hasłem przewodnim 26 września w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym "Arka" w Gródku nad Dunajcem odbyło się XXIV Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej. Spotkali się tam  dyrektorzy i przedstawiciele szkół, którym patronuje św. Jan Paweł II. Nie zabrakło także delegacji z naszej szkoły.

Podczas spotkania Prezes zarządu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w diecezji tarnowskiej, Pani Halina Węgrzyn, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu w swoim wystąpieniu przekazała, iż wiadomo już, że rodzina pomniejszy się o ok. 10 szkół, które z racji likwidacji gimnazjów przestaną istnieć. Ponieważ reformowane szkoły są na etapie tworzenia nowych programów wychowawczo-profilaktycznych  Pani Galina Węgrzyn zaapelowała, żeby szkoły pamiętały o nauczaniu Jana Pawła II i żeby to nauczanie tam wybrzmiało, bo jest ono ponadczasowe, jest otwarte na drugiego człowieka, pełne szacunku i godności do niego. W dalszej części spotkania z Rodziną Szkół im. Jana Pawła II spotkał się także biskup tarnowski Andrzej Jeż, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej przez wielu kapłanów z diecezji tarnowskiej pracujących w tych szkołach. Przekonywał nauczycieli, by dostrzegali w swoich uczniach to, czego nie da się zawrzeć w programie,
a nawet dostrzec wzrokiem. Taka perspektywa pozwala dostrzec w danym człowieku to, co w nim jest cenne, piękne, wartościowe, jego talenty i dary, które dobry nauczyciel potrafi wychwycić i pomóc uczniowi je rozwinąć.
W czasie trwania Forum Ks. Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw
i Rodzin tarnowskiej kurii, a zarazem sekretarz Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, wygłosił prelekcję na temat moralności myślenia u św. Jana Pawła II.
 O oprawę liturgii Mszy św. zadbali  w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu Górowej. Wraz z ks. Adamem Urbańskim, proboszczem w Podolu, przygotowali dla przedstawicieli szkół świece i chlebki z napisem "Idźcie i głoście", które wręczył im biskup Andrzej Jeż.
 

Bernadeta Oleksy