26 Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

14.03.2018 r.

W dniu 19 września 2018 roku w Gródku nad Dunajcem miało miejsce kolejne już 26 Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Przedstawiciele szkół, którzy zawitali do Arki mieli możliwość porozmawiania i wymienienia doświadczeń dotyczących pracy z uczniami wokół patrona Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowała p. Agnieszka Miłkowska i ks. Roman Michura. Spotkanie jak zawsze rozpoczęto uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jeża a następnie udano się do sali konferencyjnej, gdzie prezes Rodziny Szkół Pani Halina Węgrzyn powitała zebranych nauczycieli, uczniów i gości zaproszonych. W swojej prelekcji na temat: „Wychowanie do patriotyzmu
w zjednoczonej Europie w świetle nauk Jana Pawła II” ks. dr Bartosz Bąk udowadniał rację trzech argumentów wg których należy się kierować w wychowaniu do patriotyzmu, a mianowicie poprzez odkrywanie piękna swej ojczyzny, poprzez nauczanie najmłodszych Polaków do umiłowania Polski i innych narodów oraz poprzez uszanowanie tradycji. Na zakończenie spotkania wszyscy mogli się zachwycić pięknym montażem słowno – muzycznym opisującym życie i naukę Świętego Jana Pawła II wykonaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zabrniu.

Agnieszka Miłkowska