XV Gminny Przegląd Kolędniczy

30.08.2017 r.

Dnia 15 stycznia 2018 r. w  naszej szkole tradycyjnie odbył się już  XV Gminny Przegląd Kolędniczy. Organizatorami przeglądu była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Centrum Kultury w Korzennej.Do rywalizacji w kilku kategoriach wiekowych stanęli uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki z terenu gminy Korzenna.

Do pierwszej rywalizacji stanęła tradycyjna grupy kolędnicza.  Najlepszych uczestników Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Sokoła z Nowego Sącz tj. Marta Smolczyńska, Benedykt Kafel, Aleksander Smaga zakwalifikowała na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie.W tej kategorii zwyciężyli Mali Lipniczanie.

Kolejne kategorie wiekowe podzielono na solistów, zespoły i scenki. Jury w składzie: Przewodniczący Władysław Ścianek, Beata Rola, Alfred Duda, Krzysztof Bagnicki oceniali umiejętności wokalne, dobór repertuaru, zachowanie sceniczne, stroje i rekwizyty. Dominującymi postaciami na scenie były: aniołki, diabełki,  Żyd,  pastuszkowie oraz Święta Rodzina. Wykonawcy wykazali się dużą inwencją twórczą przy tworzeniu strojów i eksponatów do własnych przedstawień. Większość uczestników korzystała z pół playbacku, jednak w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z akompaniamentem na żywo z wykorzystaniem instrumentów takich jak np. akordeon, skrzypce, trąbka, gitary. Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy przeglądu zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami, które wręczali zaproszeni goście tj. Pan Wójt Gminy Leszek Skowron, Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Kracoń, Radni Gminy w osobach Pan Wiesław Mróz, Adam Wielgus, Grzegorz Paciorek, Jacek Fornagiel, Maria Konicka, Elżbieta Wysowska oraz przedstawiciel Sądeckich Wodociągów.

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Przeglądu:

Wójtowi Gminy  Panu Leszkowi Skowronowi

Radnemu Rady Gminy Panu Wiesławowi Mróz

Firmie Mo-Bruk Państwu Elżbiecie i Józefowi Mokrzyckim

Sądeckim Wodociągom Panu Prezesowi Januszowi Adamek

Firmie Grand - Marioli i Andrzejowi Grygiel

Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Korzennej.

 

Wyniki XIV Gminnego Przeglądu Kolędniczego:

SOLIŚCI 0-3

1 miejsce- Karol Martuszewski- Lipnica Wielka

1 miejsce- Oliwia Filip- Mogilno

2 miejsce- Julia Maciaszek- Korzenna

2 miejsce- Kinga Kosińska- Siedlce

3 miejsce- Patryk Murzydło- Janczowa

     SOLIŚCI 4-6

1 miejsce – Karolina Michalik- Lipnica Wielka

2 miejsce- Oliwia Fornagiel- Korzenna

     SOLIŚCI 7+Gimnazjum

                    1miejsce- Julia Brończyk-Lipnica Wielka

                    2 miejsce- Emilia Olchawa- Korzenna

                    3 miejsce- Liliana Gajewska-Siedlce

 

ZESPOŁY  0-3

1 miejsce –Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej

2 miejsce- Rozśpiewane smyki ze Szkoły Podstawowej w Korzennej

2 miejsce- Zespół Aniołki ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach

ZESPOŁY 4-6

1 miejsce –Zespół ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach

2 miejsce- Zespół ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej

3 miejsce- Zespół ze Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej

3 miejsce- Zespół ze Szkoły Podstawowej w Korzennej

 

ZESPOŁY 7+Gimnazjum

1 miejsce – Zespoły ze Szkoły Podstawowej w Korzennej

2 miejsce- Zespół ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej

3 miejsce- Zespół ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach

SCENKI  0-3

1 miejsce- Scenka bożonarodzeniowa z Janczowej
                    2 miejsce- Scenka bożonarodzeniowa z Miłkowej
                    2 miejsce- Scenka bożonarodzeniowa z Koniuszowej

 

SCENKI 4-6

      1 miejsce- Po kolędzie z darami- Szkoła Podstawowa w Janczowej

      1 miejsce – Scenka bożonarodzeniowa- Szkoła Podstawowa w Koniuszowej