Informacja dla Rodziców

30.08.2017 r.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej
pracuje w czasie ferii zimowych.