Informacja dla Rodziców

14.03.2018 r.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korzennej
pracuje w czasie ferii zimowych.