Po kolędzie w Urzędzie Gminy

14.03.2018 r.

Dyrekcja oraz delegacja uczniów przebrana w jasełkowe stroje, tradycyjnie kolędowała
w Urzędzie Gminy. Życzenia bożonarodzeniowe kolędnicy złożyli Wójtowi  Gminy -  Panu Leszkowi Skowronowi, Przewodniczącemu Rady Gminy -  Panu Wiesławowi Kraconiowi. Kolędowali także u Sekretarza Gminy -  Pana Krzysztofa Ogorzałka i w referacie oświaty. Jak tradycja każe, kolędnicy zostali obdarowani słodyczami. Zapowiedzieli się także z kolędą już
w przyszłym roku. Oczywiście zostali zaproszeni.
 

Bernadeta Oleksy